Jan 30, 2014

ODE AAN IK - Toon Tellegen

A Dutch poem today made by author Toon Tellegen,
because it's national poetry day in Holland:ODE AAN IK

Arme ik
arme arme ik
o arme ik

o arme steeds maar armere en armere ik
armelijke ik...

o arme armoedige armlastige armzalige armtierige armhartige ik

erbarmelijke ik
allerallerarmste ik

o doodarme straatarme zielsarme ik
in- en inarme ik

o arme arme árme ik.

1 comment:

johbont said...

mooie weeklacht en treffend geïllustreerd