Oct 6, 2010

IF: beneathIllustration Friday: beneath

4 comments:

017 said...

haha goeie vondst , de jurk en de mandjesvoering .en de ogen van de poes die meedoen in de verontwaardiging.

mooie droge strip nav thema beneath

poppylocke said...

Great work! I love the look on the cat's face!

johbont said...

geestige plaat
subtiel ook het decolleté van de dame met taartkapsel

Emma Weisman said...

incredible! love the two moods - and the wonderful texture!